Støtte

Fritt Ord har bevilget midler øremerket arrangementer.

Annen støtte

Organisasjoner og foreninger som støtter arrangementet;

- Islamsk Råd Norge
- Den Palestinske Forening i Norge
- Palestinsk kvinne Forening