Foredrag

The Oslo Wall samler et bredt knippe av foredragsholdere, alle med Midtøsten som spesialfelt. Debatter vil foregå innenfor Kulturkirken Jacob i Oslo, søndag 29. juni, fra klokken 15:30.

Fra 1948 har Midtøsten-konflikten utviklet seg til å bli den mest kompliserte og lengst bestående i verdenssamfunnet. Spennende foredragsholdere fra inn- og utland vil sammen sette fokus på konflikten i landområdene Palestina-Israel.

Miko Peled

Miko Peled. Tidligere israelsk elite-soldat. Sønn av ledende israelsk general.

Miko Peled forteller om sin oppvekst i Jerusalem, sin egen erkjenning og omvendelse til et demokratisk, humanistisk livssyn, og om flyktningenes rett til å komme hjem, og at Israel ikke har rett til å eksistere som en sionistisk stat. Rikelig anledning til spørsmål og kommentarer.

[ Les mer ]

Ilan Pappé

Professor Ilan Pappé.

Jødisk professor i jødisk historie. Oxford University, Exeter University, Haifa University og Hebrew University of Jerusalem.

Ilan Pappé støtter en-statsløsning, demokratisk for palestinere og jøder, og forklarer hvorfor to-statsløsning er vanskelig.

Hans uttalelser om en-statsløsning har medført at han er blitt fordømt av Knesset, Staten Israels storting. Pappé har mottatt en rekke dødstrussler fra tilhengere av sionismen, og ekstremister.

Hans bøker om opprettelsen av Staten Israel vil bli tema for møtet.

Det vil bli rikelig anledning til spørsmål og kommentarer.

[ BBC HARDtalk ]

Johan Galtung

Professor Johan Galtung

Møtet med Johan Galtung er avlyst.

Det annonserte møte med Johan Galtung er avlyst. Johan Galtung har selv meldt avbud.

Johan Galtung begrunner det med at den presentasjon av møtet som er gitt på nettsiden, er det motsatte av det konstruktive han står for, om hvordan Israel kan leve i fred med sine naboer og hvordan anti-semittisme kan bekjempes. Derfor ønsker han ikke å komme.

Vi må få melde tilbake at den fulle presentasjon av møtet, som han nå reagerer på, var blitt sendt ham til informasjon i god tid, og før møtet ble annonsert. Galtung hadde ved det full anledning til å komme med sine innsigelser, før vi åpent opplyste om møtet, også i forhold til den tilhørende tekst. Galtung svarte tilbake, da han var blitt forelagt tekst og tema, at «alt ok med min del av det-- Johan gratulerer med serien!» Vi så frem til et åpent møte med ham.

Nå har Galtung snudd i sin holdning til teksten. Vi respekterer Galtung for det. Teksten var bevisst formet provokativt, siden Johan Galtung er blitt beskyldt for antisemittisme. I teksten var lagt inn skarpe ord møt jøder, slik man kan finne det hos formodete anti-semitter. Eller hos andre kritiske røster. Vi inviterte Galtung til å kommentere det.

Johan Galtung understreker i sin mail at han ikke er anti-semitt. Det er tilbørlig notert. Han ønsket heller ikke, etter nærmere ettertanke, å diskutere det foreliggende tema. Så møtet er derfor avlyst.

Øystein Grønning

Øystein Grønning er arkitekt og planlegger med omfattende erfaring fra Norge og Midtøsten. Han har vært rådgiver i Palestinian Ministry of Planning etter Oslo-avtalen, og konsulent i LOs Negotiations Support Unit etter Veikart for fred-avtalen, med spesialfelt Jerusalem.

I Jerusalem brukes arkitektur- og planleggingsfaget i et geopolitisk spill - som et middel i kampen om land. Profesjonene brukes aktivt for å fremme okkupasjon, anneksjon og etnisk rensing.

Hvordan bruker Israel (by)planlegging som et middel til politisk makt og territoriell kontroll? Finnes det lignende strategier på palestinsk side?

[ Les mer ]

Erik Hillestad

Erik Hillestad. Leder av Kirkelig kulturverksted.

Europas skyld i tidligere overgrep mot jøder gjør oss handlingslammet og har gjort at vi alt for lenge har tålt så altfor vel de overgrep som har funnet sted, og i økende grad finner sted mot palestinerne. Tiden er overmoden for en tydeligere reaksjon fra verdenssamfunnet, ikke mot jøder, men mot Israels politikk. En kulturboikott er en av mange mulige reaksjonsformer. Som kulturarbeider mener Erik Hillstad at kulturell og annen boikott er det som synes mest relevant i forhold til Israel idag. Han tror på kunstens muligheter til å fremme dialog, skape fred og bygge broer, og at den kan brukes som et virkemiddel mot okkupasjon.

[ Les mer ]

Hans Morten Haugen

Hans Morten Haugen. 1. amanuensis, og leder av Saabels venner i Norge.

Ingen vet hva Gud tenker om staten Israel og den politikken Israel fører. Det vi kan være sikre på er at Gud advarer de mektige og som misbruker makten. Gud advarer mot å binde oss til eiendommer og til materielle ting, siden vi da ledes til å stole mer på oss selv. Snarere er vi kalt til å ta de eiendomsløse, fordrevne og enkene i forsvar.

Dersom sionisme handler om at jødene har en naturlig religiøs, kulturell og historisk tilhørighet til området er dette noe helt annet enn en fordrivingsstrategi og ekskluderingsstrategi som de senere regjeringer og dagens regime har lagt til grunn.

[ Les mer ]

Trond Ali Linstad

Trond Ali Linstad. Lege, og leder av foreningen Venner av Jerusalem/Al Quds.

Trond Ali Linstad har i en årrekke arbeidet med Palestina- og andre Midtøstenspørsmål. Han er utdannet lege, og har i flere perioder vært frivillig lege i palestinske flyktningeleirer i Jordan, Libanon, og kortvarig også i Palestina. Han har gjort omfattende reiser i en rekke land i Midtøsten, og ble under disse reiser muslim. Linstad har arbeidet nært både med palestinere og med anti-sionistiske jøder. Han er innehaver av palestinsk fortjenstmedalje og Jødisk ærespris.

[ Les mer ]